Catrijn Epessingel 18
8701 VC Bolsward
T: 06 - 48505727
28.03.11 20:00 Age: 10 yrs

Website ‘thumbnail’ met spiegel effect

 

Weergeven van website 'preview' / miniatuur weergave (b.v. voor website portfolio) met spiegel effect.

Stap 1/5 – afbeelding voorbereiden


Maak een screenshot van de betreffende website (Ctrl + Alt + Prt Sc).
Open Photoshop, snij de afbeelding bij en verklein naar een breedte van 280 px. Noem deze laag ‘thumbnail’.

Om de afbeelding scherper te maken kies ‘Filter > Sharpen > Smart sharpen’.
Voeg een nieuwe (transparante) laag ‘achtergrond’ toe en vergroot de canvas (Ctrl + Alt + C). naar 300 x 300px.<---newpage--->

Stap 2/5 – afbeelding spiegelen

Maak een kopie van de laag ‘thumbnail’ en noem deze ‘spiegel’.De laag ‘spiegel’ wordt vertikaal gespiegeld door Ctrl + T (free transform modus) > kies in context menu ‘flip vertical’ (rechter muis).
Schuif de gespiegelde laag beneden de denkbeeldige spiegellijn (zie afbeelding).<---newpage--->

Stap 3/5 – opmaak spiegelbeeld

Selecteer de laag ‘spiegel’ en klik in de ‘Layers panel’ op ‘add layer mask’.Voeg met het ‘gradient tool’ en verloop toe.Kies voor ‘opacity’ van de laag ‘spiegel’ 50%.

<---newpage--->

Stap 4/5 - schaduw

Voeg een nieuwe laag ‘schaduw’ toe. Selecteer met het ‘Rectangular Marquee Tool’ een smalle strook (3 pixel hoog) net onder de originele afbeelding. Vul deze met zwart en zet ‘opacity’ op 60%. Maak de schaduw iets zachter door ‘Filter > Blur > Gaussian Blur’ (radius 2 px.)<---newpage--->

Stap 5/5 – achtergrond toevoegen


Voeg een nieuwe laag ‘verloop’ toe. Selecteer de hele canvas (Ctrl + A) en geef de kleur zwart (Paint Bucket Tool). Voeg vervolgens met het ‘Gradient Tool’ een verloop van zwart naar transparant toe.


©INTERNETPROJECTBUREAU 2021