Catrijn Epessingel 18
8701 VC Bolsward
T: 06 - 48505727
20.11.07 20:05 Age: 14 yrs

Website verificatie in Google webmastershulp van een typo3 website extern gehost

 

Er worden twee verificatie methoden aangeboden door Google.
1. Het uploaden van een html bestand
2. Het toevoegen van een metatag
In een typo3 omgeving is het alléén mogelijk om de tweede methode, het toevoegen van een metatag, te gebruiken. Hieronder de uitleg.

Methode 1 – niet mogelijk

In principe zou het mogelijk zijn om met een ftp programma op de server in te loggen waar de typo3 website is gehost. Vervolgens zou in de root directory het html verificatie bestand gezet kunnen worden.

1 Login met ftp programma
2 Open de map /html
3 Upload het html verificatiebestand, bijvoorbeeld: googlefbcc72xxxxxxxxx.html
4 Controleer of het verificatiebestand direct onder de homepage is op te roepen door invoeren van de url bijvoorbeeld: http://www.uwdomein.nl/googlefbcc72xxxxxxxxx.html Als het goed is, is het verificatiebestand in de titel van de homepage te zien.
5 Voer de controle in google webmastershulp uit.

Er verschijnt nu de volgende foutmelding:
Verificatiestatus: Niet geverifieerd

We hebben ontdekt dat uw Opent externe link in nieuw venster404-pagina (bestand niet gevonden) een status van 200 (Succesvol) heeft in de kop.

De site kan dus niet gecontroleerd worden door Google omdat iedereen de eigendomsrechten van de site zou kunnen controleren.

Rest alleen nog de metatagverificatie methode of het wijzigen van de server instellingen. Omdat de meeste gebruikers in een hosting omgeving zitten wordt hieronder de metatagverificatie methode uitgelegd.

<---newpage--->

Methode 2 – werkend bevonden

Kies in google webmastershulp > een site verifiëren  > een metatag toevoegen

Er moet bijvoorbeeld de volgende metatag worden toegevoegd


Voeg de volgende typo script code toe aan de hoofdsjabloon van de website.

page
{

[...]
meta.verify-v1 = 5JjSPiT0jOI2eg3q1pbDzkFKsUyXYeKoNYzuyLh7wFU=
[...]
}

Controleer na het uploaden van de gewijzigde hoofdsjabloon of de metatag juist verschijnt door het oproepen van de broncode van de website.

Voer de controle in google webmastershulp uit.

Er verschijnt nu de volgende succes melding:
U heeft www.uwdomein.nl gecontroleerd.
 

###COMMENTS###

Hulp nodig bij u Typo3 project?

Typo3 specialist IPBU
€ 59 per uur
Bel: 020-6936512

©INTERNETPROJECTBUREAU 2021